Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
0942336366
Thống kê truy cập
TÀI LIỆU KỸ THUẬT

1. HÓA CHẤT CẤY THÉP BOSSONG EPOXY21 BCR470

BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN 

/uploads/files/4_%20Bang%20du%20lieu%20an%20toan%20Epoxy21.pdf

TIÊU CHUẨN ETA CỦA BCR470 VỚI THANH REN

/uploads/files/2_1_%20ETA110344%20Bossong%20BCR%20Epoxy%2021%20-%20Thanh%20ren_%20Co%2050%20nam%20tuoi%20tho%20muc%20II_2.pdf

TIÊU CHUẨN ETA CỦA BCR470 VỚI THÉP

/uploads/files/BCR470/2_2_%20ETA1103445Bossong%20BCR%20Epoxy%2021%20-%20Thep_%20Co%2050%20nam%20tuoi%20tho_.pdf

CHỨNG CHỈ ĐỘNG ĐẤT

/uploads/files/1_%20Chung%20chi%20dong%20dat%20C2%20Epoxy21.pdf

CATALOGUE

/uploads/files/BCR470/Bossong%20Epoxy21%20BCR470.pdf

2. HÓA CHẤT CẤY THÉP BOSSONG V-PLUS BCR400

 CATALOGUE

/uploads/files/BCR-400/Bossong%20V-Plus%20BCR400.pdf

3. BULONG NỞ BOSSONG NWS-CE

CATALOGUE

/uploads/files/NWs-CE/Bossong%20NWS-CE.pdf

 

4. BULONG NỞ BOSSONG NWS-CE1

CATALOGUE

/uploads/files/NW-CE1/Bossong%20NWS-CE1.pdf

 

5. BULONG NỞ BOSSONG NW-X2

CATALOGUE

/uploads/files/NW-X2/Bossong%20NW-X2.pdf

 

6. BULONG HÓA CHẤT BOSSONG BF

CATALOGUE

/uploads/files/BF/Bossong%20BF%20chemical%20anchor.pdf

 

7. SÚNG BẮN ĐINH TOPDEX TGN-50

CATALOGUE

/uploads/files/SUNG%20BAN%20DINH/SUNG%20BAN%20DINH%20TOPDEX%20TGN-50.pdf

HOA CHAT CAY THEP
HÃNG BOSSONG
^ Về đầu trang
 
Thiết kế website